Velkommen til Habfish


Opblomstringer af giftige alger er et tilbagevendende fænomen i danske farvande, og disse kan resultere i massedød af såvel vilde fisk som fisk i hav- og landbaserede fiskeopdræt. Disse fiskedræbende alger udgør en stor risiko og udfordring, fordi de på få dage kan udrydde hele fiskepopulationer i et givent område. Dette kan have katastrofale konsekvenser for de implicerede fiskeopdrættere, men udgør også et problem for erhvervs- og lystfiskeri. Derfor er vi nødt til at kunne monitere og håndtere giftige algeopblomstringer.

Noctiluca


I dette projekt vil vi søge at identificere de implicerede algetoksiner og udvikle nye kemiske målemetoder til at påvise og kvantificere algetoksinerne i havet. Projektet vil også udvikle molekylære prober til en sikker artsbestemmelse af de mest almindelige fiskedræbende algearter samt at anvende en molekylær metode (real time kvantitativ PCR) til at kvantificere algerne uden brug af mikroskop.

HABFISH-projektet vil derudover undersøge mekanismerne bag algernes effekt på fiskene og mulige mekanismer bag fisks potentielle tilpasning til giftige alger og akkumulering af algetoksiner i fisk. Projektet vil føre til et moderniseret og stærkt forbedret moniteringsprogram og risikovurdering af giftige algeopblomstringer, der forårsager fiskedød i danske farvande.