Deltagere


VIDENSKABELIGE PARTNERE

Partner 1. Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Professor Per Juel Hansen. Projektleder. Leder af en forskningsgruppe i planktonøkologi og fysiologi. PJH er specialist i giftige alger, deres toksinproduktion samt deres effekter på det marine fødenet.

Professor Øjvind Moestrup. Leder af en forskningsgruppe i algesystematik og slægtskab. ØM er ekspert i algesystematik i almindelig og i giftige alger i særdeleshed, ved brug af specielt lys og elektronmikroskopi.

Lektor Niels Daugbjerg. Medlem af forskningsgruppen i algesystematik og slægtsskab. ND is aer en specialist i applikationer af molekylære teknikker til identifikation og kvantifikation af alger.

Professor John Fleng Steffensen. Leder af en fiskefysiologi gruppe. JFS er specialist i respirationsfysiologi hos fisk.

Partner 2. DTU Center for Mikrobiel Bioteknologi, DTU Institut for systembiologi
Lektor Thomas Ostenfeld Larsen. Ekspert i naturstofkemi. TOL er ekspert i analysise og strukturbestemmelse af både kendte og ukendte bioaktive stoffer såsom svampetoksiner, antibiotika og anticancer stoffer fra mikroorganismer fra både land og hav.

Lektor Kristian Fog Nielsen. Ekspert i naturstofkemi. KFN er leder af CMB’s analytiske platform. KFN er specialist i massespektrometri og har stor erfaring med analyse af naturstoffer (toksiner, biomarkører og signal molekyler).

Partner 3. DTU Fødevareinstitutet
Seniorrådgiver Kevin Jørgensen. Leder af det nationale danske reference laboratorium for algegiftstoffer og er involveret i den nationale overvågning af algegiftstoffer i danske farvande. KJ er ekspert i algetoksiner og fødevaresikkerhed. KJ har > 20 års erfaring med udvikling af analytiske metoder til bestemmelse af svampe- og alge-toksiner. Erfaring med analyse af algetoksiner i både marine fødevareprodukter og algeceller.

Partner 4. DTU Veterinærinstituttet, Sektion for Fiskesygdomme
Seniorforsker Niels Lorenzen. Leder en forskningsgruppe i fiskesygdomme. NL er ekspert i fiskesygdomme og immunologi.

PRIVATE VIRKSOMHEDER

Partner 5. Orbicon
Afdelingsleder Per Andersen. Orbicon er en af de største vidensbaserede virksomheder i Danmark med speciale i rådgivning indenfor områder som miljø og anlægsvirksomhed. PA (PhD i marinbiologi) har arbejdet med overvågning af giftige alger i > 20 år, med speciel fokcus på overvågning af giftige alger for myndighederne og akvakultur-industrien.

Partner 6. Hjarnö Havbrug
Direktør Anders Pedersen. AP har > 25 års erfaring med opdræt af ørred i havbrug.

Partner 7. FishLab
Manager Kirsten Engell-Sørensen. FISHLAB er beliggende nær Århus og har adgang til yngelopdræts faciliteter (Venø Sund Fisk og Skaldyr ApS). Kirsten Engell-Sørensen (Biolog) har 20 års erfaring med intensiv og semi-extensiv produktion af fiskelarver og yngel.

AFFILIEREDE INTERNATIONALE PARTNERE

Partner 8. University of Urbino, Italy
Lektor Antonella Penna har ekspertise indenfor molekylære metoder og arbejder pt. med giftige alger i middelhavet, hvor hun arbejder med udvikling af molekylære prober til identifikation af Alexandrium-arter.

Partner 9. Alfred Wegener Institute, Germany
Professor Allan Cembela, Lektor Bernd Krock, Lektor Urban Tillmann. Denne multidisciplinære gruppe arbejder med kemisk økologi af marine alger, med specielt fokus på arter der er involveret i giftige algeopblomstringer.

Partner 10. University of Aberdeen, UK
Lektor Sam Martin (SM) er del af en international anerkendt forskningsgruppe som arbejder med immunrespons hos fisk på gen-niveau.